Redovisningsbyrå Malmö

Med företagaren i centrum

Redovisning och bokföring

Alla företag har olika förutsättningar och högst varierande behov av ekonomisk hjälp och rådgivning. Vissa föredrar att lämnar över allt ansvar för redovisningen till en byrå, medan andra gärna sköter den löpande bokföringen själv, kanske på nätet, men behöver hjälp med bokslut och deklarationer.

Det innebär att en redovisningsbyrå måste vara flexibel och kunna möta dagens kunders behov. Vi vänder oss främst till aktiebolag med en omsättning på 0-3 miljoner kr – en kundgrupp där vi kan erbjuda en komplett uppsättning tjänster relaterade till företagets ekonomi.

Tjänsterna anpassas efter just ditt företags behov. Du kan själv sköta den löpande bokföringen med hjälp av något av de mest populära bokföringsprogrammen på nätet, med stöd från oss, eller lämna över all bokföring och redovisning till oss. Oavsett omfattning är priserna mycket konkurrenskraftiga. Vi erbjuder fasta priser så att du kan ha full koll på utgifterna.

Mer tid till kärnverksamheten 

Genom att överlåta bokföringen åt en professionell redovisningsbyrå sparar många företag både tid och pengar, då de istället för att lägga tid på administration får mer tid över för kärnverksamheten. Det är därför ofta en lönsam affär att anlita en redovisningsbyrå – särskilt när priserna är fullt överskådliga och mycket konkurrenskraftiga.

Det är också en försäkring för att jobbet blir effektivt utfört, med hänsyn tagen till rådande skatteregler. En redovisningskonsult kan också spara pengar åt företaget genom att identifiera områden där ditt företag kanske betalar för mycket skatt idag.

Fördelarna är alltså många; läs gärna mer om våra tjänster i mer detalj här.

Låt oss ta hand om din redovisning i Malmö. Vi hjälper privatpersoner och företag!